Onze spreekuren

Spreekuren in Duitsland 

 

Beste Klant,

Het is voor ons instituut als gevolg van verschillende omstandigheden steeds moeilijker geworden om iedereen de zorg te verlenen, zoals wij die graag zouden willen bieden. Onder meer een groot gebrek aan voldoende ocularisten is daarvan de oorzaak. Wij zien deze situatie op korte termijn helaas niet veranderen.

In 2024 zijn er wederom geen spreekuren gepland in Nederland.

Onze klanten proberen wij zo goed mogelijk te helpen bij het verkrijgen van een nieuwe oogprothese en te informeren over de huidige moeilijke situatie.

Wij zijn ons ervan bewust dat er geen aanbieder van glazen oogprothesen in Nederland meer is en kunnen u dus ook niet concreet naar een andere zorgaanbieder in Nederland doorverwijzen. Sommige patiënten zijn echter ook geholpen met een kunststofprothese. Voor een kunststofprothese kunt u in Nederland contact opnemen met:

Jelmer Remmers, Ocularist - Spreekuur locaties : Amsterdam UMC locatie VUMC, Amsterdam UMC locatie AMC, Praktijklocatie Omnimed Grou (vlakbij Leeuwarden) Mogelijkheid om 3D scan te maken van de oogholte of van eigen glazen prothese,  Tel 0566-820028 
email:  j.s.remmers@live.nl  www.remmersocularist.nl

Haags Kunstogen Laboratorium - Laan van Meerdervoort 150 - 2517 BE Den Haag Tel 070 345 12 93
email: info@kunstoog.nl www.kunstoog.nl 

Frédérique Bak, oculariste - Thomsonplein 19 - 2565 KV Den Haag Tel. 070 - 449 08 10
e-mail: f.bak@kunstogen.nl www.kunstogen.nl

Wij realiseren ons dat het voor lang niet alle patiënten een ideale oplossing is, maar in Duitsland zijn de mogelijkheden voor het verkrijgen van een glazen oogprothese ruimer.U kunt een afspraak maken bij het Duitse instituut voor kunstogen de F.Ad. Müller Söhne GmbH & Co. KG, Taunusstrasse 44, 65183 in Wiesbaden. Het duitse instituut houdt ook spreekuren aan de grens in Aken, Düsseldorf, Keulen, Hagen en Münster (zie spreekuren duitsland 2024). U kunt ook een goed passend oog naar Wiesbaden opsturen. De ocularisten in Wiesbaden proberen het oog zo goed mogelijk na te maken. Daarna ontvangt u per post beide ogen met een factuur weer terug.  Daar het duitse instituut geen overeenkomst heeft met de nederlandse zorgverzekeraars kunnen de kosten niet rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Dat betekent voor u dat u de oogprothese eerst zelf moet betalen. Vervolgens kunt u proberen de kosten zelf bij uw verzekeraar te declareren. Wij weten op voorhand niet of uw verzekeraar de kosten (al dan niet gedeeltelijk) vergoedt, dus is het raadzaam om hier vooraf bij uw zorgverzekeraar naar te informeren. Indien nodig kan het duitse instituut u een een offerte sturen.

 Onder de volgende link vindt u nog meer zorgaanbieders in Duitsland die aangesloten zijn bij de Duitse Ocularisten Maatschappij: www.dogb.de/behandlungsorte.

Via deze site houden wij u ook zoveel als mogelijk op de  hoogte van de meest recente ontwikkelingen.

Wij betreuren de huidige situatie en wij danken u hartelijk voor het jarenlange vertrouwen in ons instituut en ons vakmanschap.

F.Ad. Müller Söhne Nederland B.V.

 

Onze spreekuren: 

In Duitsland hebben wij het hele jaar door vaste spreekuren. Daarnaast reizen wij naar ziekenhuizen en oogklinieken om protheses aan te meten bij patiënten.