Onze spreekuren

Onze spreekuren

 

Er zijn in 2023 geen spreekuren gepland in Nederland.

Beste Klant,

Het is voor ons bedrijf als gevolg van verschillende omstandigheden steeds moeilijker geworden om iedereen de zorg te verlenen, zoals wij die graag zouden willen bieden. Onder meer een groot gebrek aan voldoende ocularisten is daarvan de oorzaak. Wij zien deze situatie op korte termijn helaas niet veranderen.

Wij kunnen geen nieuwe patiënten meer aannemen en onze bestaande patienten proberen wij zo goed mogelijk te helpen bij het verkrijgen van een nieuwe oogprothese en te informeren over de huidige moeilijke situatie.

Er zal, naar alle waarschijnlijkheid op termijn, een moment komen waarop wij moeten beslissen dat wij definitief met onze activiteiten in Nederland stoppen. Voor 2023 hebben wij geen spreekuren gepland in Nederland.

Wij zijn ons ervan bewust dat wij momenteel de enige aanbieder zijn van glazen oogprothesen in Nederland en kunnen u dus ook niet concreet naar een andere zorgaanbieder in Nederland doorverwijzen.Sommige patiënten zijn echter ook geholpen met een kunststofprothese. U zou dan contact op kunnen nemen met:

Jelmer Remmers, Ocularist - Spreekuur locaties : Amsterdam UMC locatie VUMC, Amsterdam UMC locatie AMC, Praktijklocatie Omnimed Grou (vlakbij Leeuwarden) Mogelijkheid om 3D scan te maken van de oogholte of van eigen glazen prothese,  Tel 0566-820028 
email:  j.s.remmers@live.nl  www.remmersocularist.nl

Haags Kunstogen Laboratorium - Laan van Meerdervoort 150 - 2517 BE Den Haag Tel 070 345 12 93
email: info@kunstoog.nl www.kunstoog.nl 

Frédérique Bak, oculariste - Thomsonplein 19 - 2565 KV Den Haag Tel. 070 - 449 08 10
e-mail: f.bak@kunstogen.nl www.kunstogen.nl

Wij realiseren ons dat het voor lang niet alle patiënten een ideale oplossing is, maar in Duitsland zijn de mogelijkheden voor het verkrijgen van een glazen oogprothese ruimer.U kunt een afspraak in Duitsland maken of een goed passend oog met de post opsturen naar het duitse instituut in Wiesbaden.  F.Ad. Müller Söhne GmbH & Co. KG   - Taunusstraße 44  - 65183 Wiesbaden (zie Spreekuren Duitsland 2023). Omdat wij met de meeste verzekeraars vanaf 01.01.2023 geen contract meer hebben kunnen de kosten niet rechtstreeks bij de verzekeraar worden gedeclareerd. Dat betekent dat als u van deze niet aangesloten zorgaanbieder(s) gebruikt maakt u zelf de kosten moet voorschieten en vervolgens kunt u proberen de kosten weer bij uw verzekeraar te declareren. Wij weten op voorhand niet of uw verzekeraar de kosten (al dan niet gedeeltelijk) vergoedt, dus is het raadzaam om hier vooraf bij uw zorgverzekeraar naar te informeren.  Indien nodig kunnen wij u een offerte sturen.

Onder de volgende link vindt u nog meer zorgaanbieders in Duitsland die aangesloten zijn bij de Duitse Ocularisten Maatschappij: www.dogb.de/behandlungsorte.

Via deze site houden wij u ook zoveel als mogelijk op de  hoogte van de meest recente ontwikkelingen.

Wij betreuren de huidige situatie en wij danken u hartelijk voor het jarenlange vertrouwen in ons instituut en ons vakmanschap.

F.Ad. Müller Söhne Nederland B.V.

 

Onze spreekuren: 

In Duitsland hebben wij het hele jaar door vaste spreekuren. Daarnaast reizen wij naar ziekenhuizen en oogklinieken om protheses aan te meten bij patiënten.