legal notice

Colofon

F. Ad. Müller Söhne NED. BV
Hoofdkantoor: Bussum

BTW nummer:  NL 0079.12.936.B.01
K.v.K.: 32058718

Telefoon:  035 6 95 03 84

of +49 611 50 56029 63

Fax:       +49 611 50 56 29 64

E-Mail:    nl@muellersoehne.com
Web:      www.muellersoehne.com

Bankgegevens

ABN AMRO Bank
IBAN: NL 91AB NA04 8999 5683
BIC:    ABNANL2A

Bronvermelding:

Disclaimer eRecht24, Privacybeleid voor Google Analytics

Deze website is gerealiseerd door:

Almaron Online Marketing Agentur
Almaron Online Marketing Agentur

 

Disclaimer

Algemeen
Hieronder vindt u de voorwaarden die van toepassing zijn op (het gebruik van) de website van F. Ad. Müller Söhne Nederland B.V. en van de informatie daarop. Door uw bezoek aan dit deel van de website hebt u kennis genomen van deze voorwaarden en stemt u daarmee ook in.

Informatie
De informatie op deze website is algemeen van aard. Om die reden is deze niet bedoeld of geschikt als advies in specifieke, medische, situaties. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. De informatie op de website van F. Ad. Müller Söhne Nederland B.V. is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en geplaatst, en wordt ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid onderhouden. Desondanks kan de informatie mede om technische redenen fouten bevatten en/of niet actueel (meer) zijn, dan wel onjuist of onvolledig zijn geplaatst, dan wel niet of niet geheel leesbaar
zijn. F. Ad. Müller Söhne Nederland B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook als gevolg van onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website, noch voor schade als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van, het vertrouwen op en/of
handelen naar de informatie op deze website.

Beveiliging van informatie
Wij hanteren algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde de verstrekte informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Teneinde een adequate beveiliging te kunnen blijven handhaven, kan F. Ad. Müller Söhne Nederland
B.V. in de toekomst aanvullende beveiligingsmaatregelen treffen, die voor alle gebruikers van de website van F. Ad. Müller Söhne Nederland B.V. zullen gelden.

Intellectueel eigendomsrecht
Persoonlijk, niet-commercieel gebruik en/of vermenigvuldigen van de informatie op deze website is toegestaan vermits u de bron vermeldt. Commercieel gebruik, vermenigvuldigen en/of publiceren in welke vorm dan ook van (de inhoud van) deze website is slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van F. Ad. Müller Söhne Nederland B.V. Dit geldt ook ten aanzien van alle teksten, foto’s, namen, logo’s en andere afbeeldingen in welke vorm dan ook op deze website. Hierop rust auteursrecht en beeldrecht. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van F. Ad. Müller Söhne Nederland B.V. is framing en het maken van een hyperlink niet toegestaan.

Wijzigingen
F. Ad. Müller Söhne Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving wijzigingen aan te brengen en/of aanvullingen te doen op deze disclaimer. Deze wijzigingen en/of aanvullingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.

Algemene voorwaarden
Op alle leveringen en diensten van F. Ad. Müller Söhne Nederland B.V. zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

KvK
De activiteiten van F. Ad. Müller Söhne Nederland B.V. zijn ondergebracht in onze besloten vennootschap.