Mottagelser

Våre mottagelser

Våre okularister tar hvert år imot pasienter på et 60-talls steder i 8 europeiske land.

I Sverige, Nederland og Tyskland har vi faste mottagelser som holder åpent hele året. I tillegg til dette reiser vi rundt til sykehus og øyeklinikker for å tilpasse proteser til pasienter.

Vi publiserer hvert år åpningstidene for disse mottagelsene i hvert enkelt land for at pasientene våre skal kunne planlegge sine besøk hos oss. Reiseplanene publiseres i desember måned for samtlige land unntatt Norge og Finland, der mottagelsestidene blir fastsatt i mai, og Danmark der de blir fastsatt i juni måned.