Om øyeproteser

Om øyeproteser

F. Ad. Müller Söhne har siden 1860 produsert og tilpasset øyeproteser. Her forteller vi litt mer om vårt virksomhetsområde.

Fram til for noen år siden kunne man si at ca. én promille av befolkningen hadde øyeprotese. Dette tallet er i langsom tilbakegang, da forbedret diagnostikk og bedre operasjonsmetoder gjør det mulig å redde flere øyne. Å lage øyeproteser i glass er langt fra noe nytt. Allerede på 1500-tallet ble det skrevet om slik produksjon i Venezia.

Øyeproteser av glass

Materiell og fremstilling

F.Ad. Müller Söhne lager øyeproteser av glass. Glasset vi bruker i protesene er uorganisk, og består dels av kryolitt og dels av krystall. Disse glasstypene er grundig testet og utprøvd, og etter vår mening de mest velegnede materialene hva gjelder utseende, anvendelighet og kompatibilitet (forenlig med vevet rundt). De avgir ingen stoffer som er skadelige for slimhinnen.

Protesen ligger løst mellom øvre og nedre øyelokk, og er ikke innoperert i eller festet til vev eller muskulatur. Gjenværende muskulatur i øyehulen kan til en viss grad få protesen til å bevege seg sammen med det friske øyet.

En øyeprotese er skålformet. Avhengig av pasienten den er tilpasset til, kan protesen være hul eller formet som et skall. Den sistnevnte typen kalles skallprotese. Protesens vekt varierer med størrelsen, men er vanligvis 1,3 - 3,5 gram.

Glassmaterialene som brukes i protesen, kommer fra Thüringen i Øst-Tyskland. Dette området har lange tradisjoner for produksjon av glass. Herfra kommer både glassrøret som selve "øyekulen" er lagd av, og materialene til pupillen og iristegningene. Okularisten blander grunnmaterialene til iristegningene til fargestaver som tilsvarer irisfargene, se bildet til høyre. En alternativ metode er å lage øyeproteser i plast. Du kan sammenlikne de to protesetypene her.

Tilpassing til pasient

En øyeprotese av glass tilpasses pasienten ved et besøk på en av våre mottagelser. På grunnlag av pasientens friske øye, velger okularisten ut en halvfabrikert øyeprotese med passende farge og iristegninger. Vanligvis er et par tusen ulike halvfabrikat tilgjengelig på mottagelsen.

Okularisten kontrollerer den gamle protesen og undersøker pasientens øyehule for å se hvilken form og størrelse protesen skal ha. Halvfabrikatet formes deretter med en liten gassbrenner. Okularisten smelter også på et årenett som passer til pasientens øye. Årenettet varierer både i farge og mengde.

Etter at protesen har blitt avkjølt i en kjøleovn, kan pasienten prøve den. Deretter kan det gjøres eventuelle justeringer hvis det er nødvendig.

Da glasset eldes og øyehulen kan forandre seg, anbefaler vi å bytte protesen med to-tre års mellomrom. I noen tilfeller, hvis pasienten utsettes for sterke miljøforurensninger, bør det skje oftere

Les mer om hvordan øyeprotesene produseres