Produksjon av øyeproteser

Produksjon av øyeprotese av glass

Å lage en øyeprotese av glass er en prosess som består av flere trinn. Når en pasient besøker en av våre mottagelser, begynner okularisten med å velge ut en farge fra en stor samling med halvfabrikat. Deretter tilpasses protesens årenett og form til den aktuelle pasienten.

I bildeserien nedenfor viser vi de ulike trinnene som må utføres for å lage en øyeprotese av glass. Her viser vi hele prosessen fra glassemne til ferdig protese. Å lage en standardprotese som vist nedenfor tar okularisten 30-40 minutter ikke medregnet det siste trinnet når protesen avkjøles.