Glas eller plastproteser?

Glas eller plastproteser?

F.Ad. Müller Söhne fremstiller og tilpasser øjenproteser af glas. Øjenproteser af plast kan være et annet alternativ. Nedenfor følger en kort sammenligning af de to protesetyper.

  • Tårevæske flyder lettere over en glasprotese end over en plastprotese. Problemer med tørre øjne og øjendråber forekommer derfor mindre hyppigt hos patienter med glasproteser end hos patienter med plastproteser.
  • Protesens bevægelighed sammen med det andet øje afhænger i begge tilfælde af den tilbageværende muskulatur og er nogenlunde den samme med glas og plast.
  • Glasprotesen kan føles kold ved lave omgivende temperaturer, afhængigt af glassets egenskaber.
  • Glas er et uorganisk materiale og giver ikke anledning til allergiske reaktioner hos brugeren.
  • En protese af glas er lettere end en plastprotese. Det skyldes, at glasprotesen er hul, mens plastprotesen er massiv.
  • Plastprotesen er mere robust og kan tåle at blive tabt i vaskekummen eller på gulvet.
  • Øjenhulen ændrer sig med tiden; det sker særlig hurtigt hos nyopererede og børn. Ved mindre ændringer kan plastprotesen justeres, mens der skal tilpasses en ny glasprotese.
  • En protese af plast slides hurtigere end en glasprotese og skal derfor poleres en gang om året. Glasprotesen holder længere og skal udskiftes efter 2-3 år.
  • En øjenprotese af plast er dyrere end en glasprotese, fordi den er dyrere at fremstille og kræver mere udstyr til fremstillingen samt årlige besøg for at få protesen poleret.
  • En protese af plast kan omfatte øjenlåg og tilgrænsende ansigtsdele. Glasprotesen erstatter kun det mistede øje.