Trondheim

St Olavs Hospital
Øye Poliklinikk
Nevrosenteret Vest midt mot Hovedingangen.

Go back